Pełna lista zadań

Mniej promieniowania

Zadanie ma na celu unowoczesnienie pracowni RTG w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy dzięki czemu zostanie poprawiony komfort obsługi pacjenta i pracy personelu medycznego. W ramach zadania planuje się zakup stacji diagnostycznej RTG do odczytania, wykonania opisu i porównania zdjęć zapisanych na płytach CD, pochodzących spoza Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy, co pozwoli uniknąć powtórnego wykonania badania oraz przyśpieszy proces diagnostyczny m.in chorób zawodowych, których diagnostyką, jako jedyny w województwie, zajmuje się Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie.

KOD ZADANIA

KRK22

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

m. Kraków

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

59 820,72 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Miasto Kraków