Pełna lista zadań

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 949 w m. Osiek poprzez budowę chodnika oraz montaż luster drogowych

Zadanie polega na wybudowaniu chodnika w m. Osiek przy drodze wojewódzkiej nr 949 oraz montaż 2 luster drogowych na odc. 080. Użytkownikami drogi i planowanego chodnika będą zarówno lokalni mieszkańcy jak i osoby z okolicznych powiatów udający się do pobliskiej atrakcji tj. Resortu Molo.

KOD ZADANIA

MZA02

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

397 400,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)