Pełna lista zadań

Zaprogramuj się na przyszłość – czyli język angielski i robotyka gwarancją sukcesu

Zadanie będzie obejmowało realizację dodatkowych niepłatnych zajęć z języka angielskiego oraz robotyki wśród uczniów szkół podstawowych powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego.
Celem tego zadania będzie zwiększenie kompetencji językowych uczniów, zainteresowanie ich językiem angielskim oraz wpojenie im przekonania, że we współczesnym świecie język angielski to dla nich lepsza przyszłość. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej i Internetu będą dla uczniów interesującą zachętą do nauki. Współczesny rynek pracy stoi otworem także dla informatyków, a głównie programistów, dlatego równocześnie z nauką języka angielskiego prowadzone będą zajęcia z programowania, które stanowić będą pierwszy krok na drodze do fascynacji techniką (mechatroniką) i informatyką (algorytmiką), poprzez rozwój pasji, aż do świadomego wyboru przyszłej pracy zawodowej. Dzieci będą uczyły się programowania z wykorzystaniem inteligentnych robotów – OZOBOTÓW, LEGO We Do Z.O, LEGO MINDSTROM Er3 oraz aplikacji na smartfony Mit App Inventor, SCRATCH JR i SCRATCH, a także poznają język wyższego poziomu tj. Python. Planuje się realizację zadania w roku szkolnym 2019/2020.

KOD ZADANIA

MZA03

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski)

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

224 960,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)