Pełna lista zadań

Pielęgnowanie wartości kulturalnych poprzez reaktywację zespołu regionalnego Małe Zedermianki

Głównym celem jest utworzenie/reaktywacja dziecięcego zespołu regionalnego Małe Zedermianki. Rekrutacją do Zespołu zostaną objęci uczniowie Szkoły Podstawowej w Zedermanie. Zespół będzie się składał z 24 osób, uczniów klas III-VIII.
Utworzenie zespołu pozwoli zrealizować następujące cele:
1) Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
2) Rozbudzenie zainteresowań sztuką ludową - muzyka, taniec, strój, zwyczaje i obrzędy.
3) Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
4) Sceniczna prezentacja dorobku artystycznego.
5) Doskonalenie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów, występów.
Utworzenie zespołu będzie zaspokojeniem oczekiwań rodziców uczniów Szkoły oraz lokalnego środowiska pamiętających
sukcesy podobnego zespołu, działającego w szkole do 1999 roku. Zostaną podjęte następujące działania:
1 przekazanie informacji o rekrutacji do dziecięcego zespołu regionalnego;
2 przeprowadzenie rekrutacji;
3 zakup nowych kompletów strojów ludowych krakowskich
4 organizacja zajęć zespołu, zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu , czas trwania zajęć 90 minut;
5. prezentacja dorobku artystycznego podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, przeglądów i konkursów;
6. wzbogacanie warsztatu artystycznego poprzez zapoznanie z dorobkiem innych zespołów podczas ich koncertów, występów.

KOD ZADANIA

MZA09

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

99 962,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)