Pełna lista zadań

Nasza szkoła programuje – warsztaty z programowania dla uczniów szkół wiejskich powiatu olkuskiego

Rozwój kompetencji kluczowych związanych z programowaniem jest szczególnie utrudniony dla uczniów zamieszkujących obszar wiejski powiatu olkuskiego. Zadanie przewiduje cykl innowacyjnych warsztatów z programowania realizowanych w Szkołach Podstawowych w: Gorenicach, Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie. Dzięki realizacji zajęć zwiększą się kompetencje informatyczne, matematyczne i technicznie uczniów szkół podstawowych z powiatu olkuskiego, a realizacja zajęć z wykorzystaniem robotów, sprzyjać będzie efektywności procesu nauczania (nauka poprzez zabawę).

KOD ZADANIA

MZA12

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)