Pełna lista zadań

„Malowane wspomnieniami” – pobudzanie i kształtowanie kreatywności osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja społeczna dzieci niepełnosprawnych. Zadanie kierowane do grupy 20 dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Projekt będzie realizowany w następującej formie:
- 4 dwudniowych wyjazdów z 40 osobami (20 dzieci + 20 rodziców) z powiatu olkuskiego oraz 3 terapeutów,
- 6 pięciogodzinnych warsztatów plastycznych ogólnousprawniających (20 dzieci i 7 terapeutów)
- 1 spotkanie podsumowujące z wystawą prac plastycznych.

KOD ZADANIA

MZA13

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. olkuski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

99 700,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Małopolska Zachodnia (powiat: oświęcimski, chrzanowski, olkuski)