Pełna lista zadań

Hala namiotowa z podestem dla wzbogacenia oferty turystycznej i kulturowej regionu Podhala.

Głównym celem zadania jest promowanie oferty kulturalnej całego podhalańskiego regionu. Jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców - dzieci, młodzieży, dorosłych aby mogli oni kontynuować i propagować zwyczaje oraz kulturę podhalańską. Tradycje góralskie takie jak ubiór, muzyka, śpiew czy gwara powinny zostać przekazywane kolejnym pokoleniom młodych mieszkańców regionu Podhala. Przekazywanie wspomnianych wartości stanowi bardzo ważny element życia zarówno mieszkańców jak i osób przyjezdnych. Tradycje góralskie jakie znamy zostały w małym stopniu spisane, a podstawą do kultywowania był przekaz rodzinny. Dbanie o kulturę w wymiarze lokalnym stanowi podstawę do zachowania wyjątkowości całego regionu Podhala. W obecnych czasach coraz rzadziej można spotkać projekty związane z kultywowaniem kultury góralskiej, zwłaszcza wśród młodych osób.

KOD ZADANIA

POD18

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. tatrzański

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Podhalański (powiat: suski, tatrzański, nowotarski, wadowicki, myślenicki)