Pełna lista zadań

„Kino pod gwiazdami w patriotycznej odsłonie” – wraz z historycznymi inscenizacjami i publikacjami

Ważnym elementem dla edukowania społeczeństwa w zakresie kultury i historii jest pozyskiwanie nowoczesnych form przekazu, które pozwolą szybciej i skuteczniej przypominać o ważnych wydarzeniach dla Naszej Ojczyzny. W kontekście 100 lecia Niepodległości oraz rodzącej się chęci kontynuowania działań podjętych w tym roku pragniemy zaproponować zakup sprzętu do przeprowadzani plenerowych sensów kinowych (kina pod gwiazdami) oraz wzbogacenie tych wydarzeń inscenizacjami i wydarzaniami kulturalnymi i historycznymi. Ponadto przy okazji pragniemy promować wiedzę w szczególności dotyczącą Naszej Niepodległości, Legionów i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z tym pragniemy wydać specjalne wydawnictwa (publikacji) o związkach Marszałka i Legionów z naszym subregionem oraz o staraniach mieszkańców w celu upamiętnienia tych wydarzeń i ważnych osób.

KOD ZADANIA

SAD03

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)