Pełna lista zadań

FolkoGranie 2019

Organizacja weekendowego wydarzenia na nowosądeckim rynku. Głównym celem jest popularyzacja muzyki folkowej oraz ludowej z terenu Subregionu Sądeckiego, promocja regionu oraz występy gwiazd polskiej sceny muzycznej.

KOD ZADANIA

SAD05

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

397 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)