Pełna lista zadań

Budowa chodnika w ciągu DW 968 w miejscowości Lubomierz

Zadanie dotyczy budowy około 300 mb chodnika w m. Lubomierz w ciągu DW 968, gdzie wiele osób (głównie turystów z okolicznych powiatów i województw) porusza się pieszo. Uzasadnione jest to zauważalnym wzrostem ruchu turystycznego w rejonie co skutkuje wzrostem ilości pieszych w samym Lubomierzu. Głównym celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poruszających się wzdłuż tej drogi.

KOD ZADANIA

SAD07

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

346 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)