Pełna lista zadań

Echo Beskidu

Zadanie zakłada organizację wędrówek pieszych z finałowymi koncertami na szczytach gór, gdzie zostanie zaprezentowana muzyka regionalna połączona z muzyką regionalną. Plan wycieczek i koncertów: Luboń Wielki, Magura Małastowska, Hala Łabowska, Łysa Góra. Zaplanowano organizację 4 wedrówek , każda po ok. 500 uczestników.

KOD ZADANIA

SAD08

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Turystyczny

KOSZT ZADANIA

399 699,88 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)