Pełna lista zadań

Bo jak nie MY to kto?

Działania zadania pn. ,,Bo jak nie MY to kto?” skierowane są do społeczności zamieszkującej subregion sądecki (powiat limanowski oraz powiat gorlicki) w województwie małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
- aktywność ruchową – organizacja spotkań ze znanym sportowcem wraz z przeprowadzeniem lekcji wychowania fizycznego w szkołach dla dzieci/młodzieży; - aktywność zdrowotną – organizacja warsztatów zdrowego odżywiania się dla dzieci; - aktywność edukacyjna – organizacja spotkań dla dzieci połączona z warsztatami dla obecnych i przyszłych posiadaczy psów; organizacja wykładu z pszczelarzem skierowanego do pszczelarzy chcących rozpocząć hodowle rasy kraińskiej (Car) linii DOBRA oraz wszystkich chętnych pragnących w przyszłości założyć własną pasiekę; organizacja warsztatów florystycznych dla dzieci i osób dorosłych (w tym osób 50+);- aktywność ekologiczną – organizacja spotkań połączonych z warsztatami ekologicznymi dla dzieci;
- aktywność kulinarna regionu – organizacja warsztatów kulinarnych gotowania potraw regionalnych dla kobiet;
- aktywność kulturalna regionu – organizacja warsztatów nauki gry na instrumentach muzycznych dla dzieci/młodzieży; - aktywność kulturalna i kulinarna regionu – organizacja ogólnie dostępnych koncertów kolęd połączonych z konkursem potraw regionalnych – Stół Bożonarodzeniowy dla Kół Gospodyń Wiejskich;
- aktywność kulturalna regionu – organizacja dwóch otwartych i ogólnie dostępnych koncertów/występów z zespołem muzycznym/gwiazdą/artystą/kabaretem integrujących lokalną społeczność;
- aktywność edukacyjno – kulinarna regionu – organizacja dwudniowych warsztatów odtwarzania dawnych tradycji związanych z nauką obróbki mięsa i produkcji tradycyjnych wyrobów mięsnych tj. wędlin dla kobiet i mężczyzn; organizacja dwudniowych warsztatów serowarskich dla kobiet i mężczyzn; - aktywność społeczna – organizacja pokazowego instruktażu pierwszej pomocy dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP. Zadanie poprzez swoje działania będzie przyczyniało się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców subregionu sądeckiego w tym powiatu limanowskiego i gorlickiego w różnym przedziale wiekowym, począwszy od przedszkolaków po osoby dorosłe (w tym osoby 50+). Poprzez zaplanowane działania nie tylko wzrośnie aktywność społeczna mieszkańców, ale także aktywność ruchowa, nastąpi wzrost oraz poprawa zdrowia i kondycji fizycznej, ale i również świadomości mieszkańców odnośne zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego.

KOD ZADANIA

SAD13

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Sądecki (m. Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki)

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

400 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)