Pełna lista zadań

Nowe oblicze na kolejne 100 lat - doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala

Głównym celem realizacji zadania Nowe oblicze na kolejne 100 lat jest potrzeba wzmocnienia tożsamości lokalnej, zachowanie, promowanie i kultywowanie muzycznego dziedzictwa regionu poprzez doposażenia Orkiestry Dętej Echo Podhala działającej przy Limanowskim Domu Kultury w niezbędne instrumenty, akcesoria muzyczne, regionalne stroje galowe, wykonanie i wydrukowanie folderów informacyjnych o orkiestrze, wykonanie podkoszulków z logo orkiestry, opracowanie i nagranie filmu promującego działalność zespołu. Poprawa warunków w jakich funkcjonuje orkiestra jest ważna, wynika ona z faktu znaczenia zespołu dla regionu, dla mieszkańców gdyż Orkiestra Dęta „ECHO PODHALA” jest najdłużej działającym zespołem upowszechniającym kulturę muzyczną na terenie Miasta Limanowa prezentującą współczesne opracowania klasyki muzycznej i folkloru, na stałe wpisała się w jego pejzaż kulturalny. W 2018 roku obchodzi 95-lecie swojej działalności, grało w niej wiele rodzin, tworząc kilku-pokoleniową tradycję. W ciągu ponad dziewięciu dekad przewinęło się przez nią kilkuset instrumentalistów. Występuje na uroczystościach o charakterze państwowym, społecznym i kulturalnym, zyskując szczery podziw i uznanie, a nawiązując do folkloru muzycznego regionu Podhala przyczyniają się do promocji lokalnej twórczości muzycznej w kraju i za granicą gdzie pełni funkcję kulturalnego ambasadora Ziemii Limanowskiej. Za swą działalność orkiestra Echo Podhala była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania, w tym m.in.: Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie, Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Związków Zawodowych w Katowicach, Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa, Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego, Pucharem Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej za upowszechnianie kultury muzycznej, statuetką Lajkonik za udział w obchodach Dni Krakowa, dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury muzycznej. Orkiestra występuje nie tylko w kraju, gościła także za granicą m.in. w Holandii (Terheiden), Niemczech (Wathlingen, Nienhagen, Grossmor), Słowacji (Dolny Kubin) i we Włoszech (Camporgiano), zyskując tam szczery podziw i uznanie. Jest prawdziwym ambasadorem w kraju i za granicą.
Realizacja zadania zgodnie z tytułem zadania Nowe oblicze na kolejne 100 lat jest szansą dla orkiestry do nadrobienia zaległości w rozwoju jakie naskładały się w ciągu kilku ostatnich lat, nadania jej nowego oblicza, uczynienia jej bardziej rozpoznawalną, dostępnej. Niestety orkiestra jak wiele innych zespołów działających przy jednostkach kultury ma ograniczone środki finansowe na rozwój i spełnianie swoich pomysłów. W głównej mierze realizowane są sprawy najpilniejsze, spośród pomysłów wybierane te niezbędnie i konieczne aby orkiestra mogła działać. Otrzymane środki finansowe pozwoliłyby orkiestrze nie tylko działać bez zmartwień o instrumenty czy akcesoria muzyczne ale i umożliwiłyby jej dalszy rozwój, prowadzenie promocji/prezentacji prowadzonych działań upowszechniających kulturę muzyczną na szerszych polach, ogólnodostępnych kanałach z dostosowaniem ich do potrzeb różnych grup odbiorców ( broszura informacyjna, Internet, płyta DVD).

KOD ZADANIA

SAD20

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. limanowski

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

91 200,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)