Pełna lista zadań

Bezpieczny Powiat Limanowski

Celem projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski” jest podjęcie szeregu działań mających za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Limanowskiego.
Projekt realizowany będzie poprzez inicjowanie wspólnych działań z różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Powiecie Limanowskim w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie szkoleń i prelekcji dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz dyrektorów szkół Powiatu Limanowskiego w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drogach wojewódzkich.
Planowane działania w ramach projektu „Bezpieczny Powiat Limanowski”:
BĄDŹ WIDOCZNY – prelekcje dla dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Limanowskiego
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpiecznych zachowań na drogach wojewódzkich, w trakcie których zostaną przekazane zestawy odblaskowe.
PIERWSZA POMOC NA CO DZIEŃ – szkolenia i prelekcje dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz dyrektorów szkół Powiatu Limanowskiego z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

KOD ZADANIA

SAD21

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. limanowski

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

72 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)