Pełna lista zadań

„Na mystkowską modłę” – rozwój Zespołu Regionalnego Mystkowianie

Od 1984 roku w miejscowości Mystków działa i dynamicznie się rozwija Zespół Regionalny Mystkowianie, który prezentuje zapomnianą część folkloru Lachów Sądeckich z pogranicza lachowsko - pogórzańskiego. Do poszukiwania źródeł lokalnej kultury Zespół motywuje kierownik oraz choreograf, którzy poszukują starych fotografii z Mystkowa w celu zrekonstruowania stroju ludowego oraz zapisują przyśpiewki, obrzędy, tańce i zwyczaje, które stają się podstawą do budowy atrakcyjnych programów artystycznych. Prezentacja rodzimej tradycji spotyka się z wielkim uznaniem specjalistów, o czym świadczą liczne nagrody na polskich i zagranicznych konkursach i przeglądach. Ze względu na wspomniany już wcześniej unikatowy charakter folkloru wsi Mystków, koszty jego prezentacji są bardzo wysokie, przez co Zespół stale boryka się z deficytem strojów ludowych, instrumentów oraz nie może w pełni zaprezentować rodzimego folkloru, na którego odtworzenie poświęcił już kilka lat. Zadanie Na mystkowską modłę obejmuje zakup instrumentów muzycznych oraz strojów ludowych, organizacja warsztatów tanecznych (taniec ludowy) i wokalnych (śpiew tradycyjny), a także wydanie albumu o Lachach Sądeckich z wschodniej części regionu oraz Zespole Regionalnym Mystkowianie

KOD ZADANIA

SAD25

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

99 842,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)