Pełna lista zadań

Rozwój i promocja Dziecięcego Zespołu Regionalnego Spod Przehyby. Zakup instrumentów, nagłośnienia oraz strojów lachowskich

Zadanie polega na zakupie instrumentów, nagłośnienia oraz strojów lachowskich dla zespołu regionalnego Spod Przehyby

KOD ZADANIA

SAD27

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Kulturalny

KOSZT ZADANIA

99 900,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)