Pełna lista zadań

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Berest poprzez budowę chodnika wzdłuż DW nr 981

Budowa fragmentu około stumetrowego odcinka chodnika w centrum miejscowości Berest będzie służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa jej mieszkańców, zarówno pieszych którzy na co dzień borykają się z problemem poruszania się po ruchliwej jezdni, bez utwardzonych poboczy, jak i kierujących pojazdami, muszących zachowywać szczególną ostrożność. Największe zagrożenia na drodze występują w okresie zimowym (ferie, święta), gdzie zalegający śnieg na poboczach powoduje zwężenie jezdni, natomiast w okresie letnim pojazdy osobowe i ciężarowe przejeżdżają przez miejscowość z ogromnymi prędkościami. Powstanie dalszych fragmentów chodnika w centrum miejscowości wpłynie znacząco na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy poruszając się wykonanym chodnikiem odczuwać będą komfort bezpieczeństwa. Zaznaczyć należy, iż większość miejscowości usytuowanych przy drodze wojewódzkiej nr 981 posiada bezpieczne chodniki, utwardzone asfaltowe pobocza, co automatycznie stawia mieszkańców Berestu w pozycji potencjalnego zagrożenia doznania urazów na skutek wypadków drogowych.

KOD ZADANIA

SAD29

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)