Pełna lista zadań

Pokonaj bariery

Warsztaty terapeutyczne dla podopiecznych stowarzyszenia polegające na interaktywnej nauce obsługi komputera i bezpiecznego korzystania z internetu połączone z zamiejscowym 7 dniowym turnusem rehabilitacyjnym. Zakup i wykorzystanie do nauki podopiecznych systemu informatycznego, tablicy interaktywnej, 10 komputerów stanowiskowych oraz specjalistycznych biurek i krzeseł dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

KOD ZADANIA

SAD33

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. nowosądecki

CHARAKTER ZADANIA

Prospołeczny

KOSZT ZADANIA

94 300,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Sądecki (miasto Nowy Sącz, powiat: nowosądecki, gorlicki, limanowski)