Pełna lista zadań

Edukacja +

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych oraz zwiększenie aktywności ludzi młodych na rynku pracy oraz otwarcie ich na działania społeczne. Zadania dotyczą grupy osób w wieku 15-29 lat. Szkolenia i warsztaty poprzez które nabyte zostaną i rozwinięte nowe kompetencje społeczne i pozwolą zwiększyć możliwości znalezienia się na rynku pracy (posługiwanie się mową ciała, autoprezentacja, animacja, praca w zespole i z grupą, umiejętności celowości w wypowiedzi, sztuka przyjmowania konstruktywnej krytyki, wypracowywanie kompromisu, coaching). Szkolenia z zakresu social media kształtujące postawy prospołeczne uczące rozwiązywania problemów społecznych i pokazywania wartości lokalnej. W ofercie projektu znajduje się również kurs języka angielskiego, potwierdzony certyfikatem (po odbyciu egzaminu). Dodatkowo przeprowadzone zostaną warsztaty z liderami i osobami inspirującymi w celu solidarności międzypokoleniowej, zachęcania do bycia Liderem i społecznikiem oraz spotkania integracyjne budujące społeczność i pozwalające na wymianę doświadczeń. Wydane zostaną również publikacje stanowiące element pracy uczestników podczas projektu.

KOD ZADANIA

TAR06

RODZAJ ZADANIA

Zadanie duże

ZASIĘG ZADANIA

Subregion Tarnowski (m. tarnów, powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski)

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

395 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)