Pełna lista zadań

Warsztaty dla szkół podstawowych o CYBERPRZEMOCY

Cyberprzemoc to dla uczniów niemal codzienność. Stając się aktywnymi użytkownikami internetu, a zwłaszcza portali społecznościowych, są oni narażeni na prześladowanie, zastraszanie, nękanie czy wyśmiewanie. Zarówno dzieci, jak i dorośli, stykający się z tym problemem, są często bezradni w kwestii przeciwdziałania i udzielania pomocy pokrzywdzonym. A, jak wynika z szacunków ekspertów ds. bezpieczeństwa dzieci, pomocy potrzebować może już co piąty uczeń. Brak wsparcia może doprowadzić do tragedii: depresji, stanów lękowych, a nawet samobójstwa ofiary. Przeprowadzenie, początkowo we wszystkich dwudziestu siedmiu tarnowskich szkołach w roku 2019 serii warsztatów i szkoleń z przeciwdziałania cyberprzemocy, pozwoli na przybliżenie tego problemu dzieciom, nauczycielom oraz rodzicom. Dzięki konkretnym wskazówkom każda z tych grup będzie potrafiła poradzić sobie w sytuacji, w której staje się świadkiem lub ofiarą cyberprzemocy.

KOD ZADANIA

TAR11

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

m. Tarnów

CHARAKTER ZADANIA

Edukacyjny

KOSZT ZADANIA

51 100,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)