Pełna lista zadań

Razem nie znamy granic – nasza tożsamość kulturowa

Razem nie znamy granic w liczbach: 100 godzin na basenie, 78 aktywnych spotkań z muzyką, 20 godzin na stoku narciarskim, 80 godzin pasjonującej twórczości roślinnych dekoracji, 2 niezapomniane koncerty. Zadanie utrwala poczucie lokalnej tożsamości i przynależności społeczno-historycznej oraz wychodzi naprzeciw nasilającemu się zjawisku imigracji zawodowej z różnych rejonów świata. Jego realizacja przyczyni się do tego, aby napływowi mieszkańcy subregionu, wnosząc wartość swoich kompetencji i pracy na rzecz lokalnego rozwoju, mogli poczuć się istotnym i w pełni docenianym ogniwem społecznym.
Wszystkie projekty, realizowane w ramach zadania, wspierają integrację poprzez udostępnienie form aktywnego spędzania wolnego czasu czy podniesienie kompetencji kulturowych.

KOD ZADANIA

TAR17

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. brzeski

CHARAKTER ZADANIA

Sportowy

KOSZT ZADANIA

100 000,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)