Pełna lista zadań

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – turystyka na Powiślu

Celem projektu „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE… – TURYSTYKA PO POWIŚLU jest zachęcenie mieszkańców powiatu dąbrowskiego i ościennych powiatów do lepszego poznania historii i tradycji Powiśla Dąbrowskiego. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym regionem, poznania jego walorów krajoznawczych, historii, tradycji, kultury oraz osób zasłużonych dla Powiśla Dąbrowskiego.
Projekt skierowany jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o tym regionie oraz poznać jego najciekawsze walory, w szczególności mieszkańców powiatu dąbrowskiego. Do turystyki po Powiślu Dąbrowskim zachęcają sławne słowa Stanisława Jachowicza – poety i dziennikarza: „cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, które udowadniają, jaką wartość dla nas powinna mieć nasza Ojczyzna.
Projekt zakłada organizację spacerów/wycieczek po Powiślu Dąbrowskim w celu poznania historii, kultury i tradycji naszej małej ojczyzny.
W ramach zadania zakłada się zorganizowanie 16 spacerów turystyczno - edukacyjnych o następującej tematyce:
1) Pałace i dwory wybranych rodów szlacheckich z Powiśla Dąbrowskiego
2) Śladami rodu Lubomirskich
3) Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”
4) Ofiary wojen - szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego
5) Społeczność żydowska na Powiślu
6) Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego
7) Szlakiem architektury drewnianej
8) Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej

KOD ZADANIA

TAR18

RODZAJ ZADANIA

Zadanie małe

ZASIĘG ZADANIA

p. dąbrowski

CHARAKTER ZADANIA

Turystyczny

KOSZT ZADANIA

89 140,00 zł

MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ NA TO ZADANIE JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM SUBREGIONU:

Subregion Tarnowski (miasto Tarnów, powiat: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński)