Radni województwa przyjęli regulamin budżetu obywatelskiego

Podczas wczorajszej sesji sejmiku radni województwa przyjęli projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Województwo Małopolskie jest pierwszym regionem, który wprowadza ten instrument w tak szerokim zakresie. O tym na co przeznaczone zostanie aż 6 mln zł decydować będą mogli mieszkańcy wszystkich subregionów: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Małopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego a także Krakowa.

To będzie pierwszy w Polsce budżet obywatelski na tak dużą skalę. W 2016 roku na projekty zgłoszone przez mieszkańców Małopolski zostanie przeznaczone 6 mln zł. Regulamin budżetu obywatelskiego jest właśnie konsultowany, ale w obecnym kształcie szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców projektu o zasięgu powiatu powinna wynosić od 50 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast o zasięgu subregionalnym – od 100 tys. zł  do 300 tys. zł.