Mieszkańcy zadowoleni z realizacji BO Małopolska

Aż 93,5% ankietowanych bardzo dobrze lub dobrze ocenia ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, 81,4% bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia organizacje głosowania, a blisko 1/3 głosujących swoją wiedzę o projektach czerpała z mediów społecznościowych – to główne wnioski raportu po ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Pobierz ewaluację

Wyniki I edycji Budżetu Obywatelskiego

46 zadań zostanie zrealizowanych w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Na zgłoszone zadania zagłosowało w sumie 79 708 osób. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – 18 921, najmniej w Subregionie Podhalańskim – 7 003. Bardziej aktywne były kobiety – w głosowaniu uczestniczyło ich aż 45 847.
 
- Za nami pilotażowa edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników i wdzięczni Małopolanom za tak aktywny udział. Mieszkańcy regionu zgłosili aż 204 zadania do realizacji, a prawie 80 tys. z nich wzięło udział w glosowaniu. Te liczby pokazują rosnącą siłę społeczeństwa obywatelskiego – mówi marszałek Jacek Krupa.

Wśród zadań subregionalnych najwięcej głosów (4 473)  ze wszystkich subregionów zdobył projekt „Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów, Zielonki”. Zwycięzcą spośród zadań powiatowych (3 707 głosów) został projekt „Nic dwa razy się nie zdarzy” – zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

- Małopolanie już wybrali, dla nas to jednak nie koniec pracy. Prawdziwym miernikiem budżetu obywatelskiego są efekty, czyli zrealizowane projekty. Część zwycięskich zadań planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Wszystkie chcemy je zrealizować tak szybko, jak to tylko możliwe – dodał Grzegorz Lipiec z Zarządu Województwa Małopolskiego.

W głosowaniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. W I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zagłosowało łącznie 79 708 osób, które oddało 108 640 głosów na wybrane przez siebie zadania. Najpopularniejszą formą głosowania było tradycyjne wrzucenie karty do urny wyborczej, zrobiło tak aż 45 338 mieszkańców województwa, 3 626 wysłało swoje głosy za pośrednictwem poczty. W formie papierowej oddano więc w sumie 57 328 głosów, natomiast 30 742 osoby zdecydowały się na głosowanie internetowe. Biorąc pod uwagę frekwencję wiekową najbardziej zainteresowane inicjatywami obywatelskimi były osoby w wieku 26-35 lat, które oddały 15 835 głosów oraz w wieku 36-45-lat – 15 613 głosów. Nieznacznie mniej głosów oddali ludzie młodzi pomiędzy 16 a 25 rokiem życia – 11 453, oraz 45-55-latkowie –  11 441. Jednak to 36 – latkowie byli najliczniejszą grupą głosujących – 1 570.

Najchętniej do urn wyborczych szli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego – 18 921 głosujących, niemal równie aktywni byli mieszkańcy Małopolski Zachodniej – 17 863 głosujących oraz Subregionu Tarnowskiego – 16 189 głosujących. Mniej licznie oddawali swoje głosy Sądeczanie – 11 381 oraz Podhalanie – 7 003 głosujących. W samym  Krakowie na inicjatywy obywatelskie zagłosowało 8 237 osób.

Dane o wynikach głosowania na poszczególne zadania

Protokół (.doc)

Protokół (.pdf)