To będzie pierwszy w Polsce budżet obywatelski na tak dużą skalę. W 2016 roku na projekty zgłoszone przez mieszkańców Małopolski zostanie przeznaczone 6 mln zł. Regulamin budżetu obywatelskiego jest właśnie konsultowany, ale w obecnym kształcie szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców projektu o zasięgu powiatu powinna wynosić od 50 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast o zasięgu subregionalnym – od 100 tys. zł  do 300 tys. zł. 

Budżet obywatelski, projektowanie miejsc spotkań dla mieszkańców czy szerzej – tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – tego w głównej mierze dotyczyła wtorkowa konferencja „Partycypacja – milowy krok do rozwoju lokalnego”. Wydarzenie otworzył Grzegorz Lipiec z Zarządu Województwa Małopolskiego. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Województwa Małopolskiego.

Karta do głosowania