Mieszkańcy zadowoleni z realizacji BO Małopolska

Aż 93,5% ankietowanych bardzo dobrze lub dobrze ocenia ideę regionalnego budżetu obywatelskiego, 81,4% bardzo pozytywnie lub pozytywnie ocenia organizacje głosowania, a blisko 1/3 głosujących swoją wiedzę o projektach czerpała z mediów społecznościowych – to główne wnioski raportu po ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Pobierz ewaluację

Dokumenty - 1 edycja

Logo Budżetu Obywatelskiego (.zip)

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Uchwała Nr 279/16 Zarządu
w sprawie określenia wzoru formularza zgłaszania zadań oraz wzoru listy poparcia zadania

Uchwała Nr XVI/223/15 Sejmiku Województwa w sprawie konsultacji wojewódzkich

Materiały graficzne z I edycji