Podział Małopolski na regiony

Mapa województwa małopolskiego z podziałem na regiony


Region Małopolska Południowa obejmujący m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, tatrzański, limanowski, nowosądecki, gorlicki;
Region Tarnowski obejmujący m. Tarnów oraz powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, bocheński, proszowicki, wielicki;
Region Małopolska Zachodnia obejmujący m. Oświęcim oraz powiaty: suski, myślenicki, wadowicki, chrzanowski, oświęcimski,
Region Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący m. Kraków oraz powiaty: krakowski, olkuski, miechowski.