204 zadania w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego

204 zadania zgłosili Małopolanie w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wśród nich najwięcej jest zadań prospołecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, którzy złożyli 48 wniosków.

- Tak duże zainteresowanie budżetem obywatelskim województwa świadczy o świadomości obywatelskiej mieszkańców Małopolski. Oddajemy im do dyspozycji 6 milionów złotych – to środki do wydania na to, czego potrzebują mieszkańcy - mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa. – Teraz złożone wnioski będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym, a listę projektów, na które będzie można głosować podamy 10 czerwca – dodał.

 

KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY

Poprawa więzi rodzinnych poprzez możliwość spędzenia aktywnie czasu wolnego na basenie

Wszystko dla kibiców LKS Wisła Czernichów

Remont Kaplicy dworskiej w Kobylanach - 1803

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Batowic

Budowa parkingu przy ul. Karolina w Bochni

Diagnoza i korekta wad postawy u uczniów klas IV i V szkół podstawowych w gminach Powiatu Proszowickiego i Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Powiatu Krakowskiego

Małopolskie igrzyska sportowe uniwersytetów trzeciego wieku w Niepołomicach

Bo zaszczepieni = zdrowi. Refundacja szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu

Skwer edukacyjny przed I Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni

Nordic walking - aktywizujemy pokolenia

Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 5 w Bochni

Wesoła gromadka

Młodzi strażacy - młodzi ratownicy

Nowogórski przegląd kabaretów amatorskich - "Złota pieczęć" Czerwiec 2017

Edukacja dla przyszłości

Wyposażenie siłowni w Hali Sportowej przy Zespole Szkół im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy

Udrożnienie i regulacja korytarza potoku "Olszówka" przepływającego przez Tenczynek oraz jego licznych dopływów cieków wodnych bez nazwy i rowów melioracyjnych

Integracja oraz wymiana doświadczeń środowisk Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie miechowskim

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny w każdym mieście

Wakacje z koszykówką - wyjdź z domu, zagraj z nami w kosza

Mamo, Tato - chcę grać w kosza!

"Małopolska - Nasz Region" warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz powiatowy konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

Rudawskie rzeczki

Zlot Asystentów Rodziny 2017

Aktywni Razem

Pogromcy Małopolskich Bazgrołów

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Ulinie Wielkiej

Edukator Wyspiański - zabawy słowem, gestem, dźwiękiem i kolorem

Powiatowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej - "Mini Mundial"

Nasza Droga Polna

Zabierzowskie koncertowanie

Mali Ratownicy

Powiat krakowski - poznajmy się!

"Spotkajmy się przy piłce" - dziecięcy turniej piłkarski

Powiatowa Liga Żaków i Orlików wraz z treningami

Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w gminach Biskupice, Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina, Zabierzów i Zielonki

Wyposażenie Parafii oraz budynków gminnych w defibrylatory AED w powiecie wielickim

Małopolski Festiwal Camino de Santiago

Szlak kapliczek małopolskich

Przeprawa pieszo - rowerowa w Piekarach

Strój sportowy dla juniora na MINI MUNDIAL 2016 powiatu krakowskiego

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego

Raj w Dolinie Racławki

"Wokół Bochni i Wieliczki" - turystyczne trasy przygodowe z wykorzystaniem questingu i najnowszych technologii mobilnych

Darmowy dojazd do dworca PKP i PKS

Miechowsko-Krakowski Fundusz Inwestycyjny

Renowacja kapliczki słupowej z 1835 r. w Zabierzowie na działce nr 101/244

Kultura dla wszystkich - BO lubimy kulturę

 

MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

Rehabilitacja dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, terapia wad postawy oraz rehabilitacja niemowląt

Zdrowa przyszłość fundusz stypendialny powiatu wadowickiego

Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

"Przygoda w siodle" - nauka i doskonalenie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży

Aktywny wypoczynek dla młodych i seniorów przy udziale koni w siodle i zaprzęgu

Amatorska liga plenerowej piłki siatkowej

Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż - Subregion Małopolski Zachodniej

Obwałowania rzeki Choczenka wzdłuż ul. Nadbrzeżnej od mostu przy ulicy Batorego do mostu na ul. Wojska Polskiego

Akademia Młodego Technika

Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w szzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół Szpitala

Kalwaria Summer Fest 2017

Wysockie Centrum Ratownictwa

Przebudowa drogi wojewódzkiej 953 w zakresie budowy chodnika, zatok autobusowych w miejscowości Przytkowice

Kreatywnie dla młodzieży - cykl zajęć zwiększających kompetencje kluczowe młodzieży z terenu powiatu olkuskiego

Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym

Uliczny Folk ziemi Olkuskiej

"Dla każdego coś dobrego w Małopolsce Zachodniej" - integracja i edukacja mieszkańców powiatu wadowickiego

Interaktywne gminy - tablice multimedialne i szkolenia dla mieszkańców gminy Olkusz i Bolesław

Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 780

Zachodnia Małopolska - lubię to

Na start po zdrowie

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie subregionu Małopolska Zachodnia

Mali Ratownicy

Mali Ratownicy

Słowo, rytm, muzyka - rozwija komunikację

Sienkiewicz x 4. W setną rocznicę śmierci Pisarza cztery powieści w formę teatralną przyodziane

Neurorehabilitacja - mózgowe porażenie dziecięce, udar mózgowy, dyskopatia kręgosłupa, Stwardnienie Rozsiane, po urazach.

Świetlica sołectwa Jawiszowice

Łódź z silnikiem w ramach pomocy obywatelom

Świętuj - odkrywaj - wygrywaj czyli powiatowy rajd rowerowy i turniej futbolu stołowego z okazji 11 listopada

Między zmierzchem a nocą

Kulturowa edukacja

Centrum Asystentury Społecznej w Andrychowie

Zakup samochodu dowodzenia

Doposażenie poligonu ratowniczego -gruzowiskowego dla służb ratowniczych

Pociąg do Małopolski Zachodniej

Festiwal Smaków Ziemi Chrzanowskiej

Podniesienie atrakcyjności Skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców

Dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "UNIA" w Oświęcimiu

Na dwóch kółkach lub z kijkami - na wycieczkę ruszaj z nami!

Daj się porwać na rower - zwiedzamy Małopolskę Zachodnią

Festiwal Doliny Karpia w powiecie wadowickim

Festiwal Doliny Karpia w powiecie oświęcimskim

 

SUBREGION SĄDECKI

Zakup narzędzi hydraulicznych HOLMATRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedźwiedziu

Naprawa boiska sportowego przy ZPO w Podobnie

Szymbarska scena plenerowa

I międzynarodowy półmaraton "Bitwa pod Gorlicami" Gorlice-Łużna, 11 listopada 2016

Postaw na rozwój - odnajdź siebie

Pierwsza pomoc od podstawówki

Budki lęgowe i karmniki dla ptaków w słopnickich gospodarstwach i zagajnikach

Kultywowanie tradycji w regionie Lachów Limanowskich

Plenerowe spotkania z nauką i kulturą

Nowy Sącz dla serca

Teatr Nowy dla Was

Ryterska Akademia Muzyki i Tańca

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Sądeckiego

V Turniej Rycerski o mieszek zbója Becza w Bieczu

Ukwiecenie drogi wojewódzkiej w mieście Bobowa

Przeprowadzenie badań genetycznych wśród kobiet w wieku 25-45 lat w zakresie predyspozycji do nowotworów piersi, jajników oraz szyjki macicy

Czytelnia pod chmurką

Zajęcia sportowe dla poprawy kondycji fizycznej oraz zwiększenia integracji społecznej osób starszych

Aktywni seniorzy

 

SUBREGION TARNOWSKI

Na Podgórzu dzień babci i dziadka trwa cały rok

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej  na terenie Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Wiejskiej 12

Inwestycja w przyszłość czyli szkolenie dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Z gwiazdami zaczytani

Festiwal Kultury Pogórzańskiej

Wykonanie oświetlenia solarno-wiatrowego 10 wybranych przystanków autobusowych na terenie gmin: Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Tuchów

Zakup urządzeń odstraszających oraz przeciwdziałających powstawaniu szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez zwierzynę łowną

Historia w Hologramie

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Faściszowej

Budowa placu zabaw dla dzieci w Otfinowie

Nasadzenie krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlana w pobliżu zabytkowego kościoła

Organizacja drezyn rowerowych na nieczynnej linii kolejowej z Żabna do Szczucina

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Podgórska Wola

Bądź zdrów! Bądź fit! Zdobywaj szczyt!

Bezpieczny powiat dąbrowski z AED - każdy może uratować bezcenny dar - ludzkie życie

Zbylitowska Góra - Moja "Mała Ojczyzna"

Mali Ratownicy

Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna

Śródmieście inspiracją do rozwoju Tarnowa

Tarnowska strefa relaksu "CHILL & PARK" w Parku Sanguszków

Big Contest Band - działalność kulturalna i edukacyjna

Zwiększenie bezpieczeństwa i estetyki miejscowości poprzez remont chodników przy ul. Wyspiańskiego w Niedomicach

Zdrowo i Sportowo - Junior +. Program sportowo-edukacyjny dla dzieci

Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze

Tak wiele do odkrycia

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Tarnowskiego

Warsztaty tańca dla młodzieży - YOUNG DANCE

Wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec

Wykonanie iluminacji przy drodze krajowej nr 977 w miejscowościach Tarnowiec, Nowodworze, Poręba Radlna

Półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych połączone z rehabilitacją ruchową i społeczną oraz edukację dla rodziców

Galopem do sukcesu - lekcje jazdy konnej

Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 975 na terenie Gminy Wierzchosławice

 

SUBREGION PODHALAŃSKI

Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej

Bezpieczne Podhale - zakup pojazdu typu quad wraz z wyposażeniem do ratownictwa na terenach górskich

Pełnosprawni przez sport

VIII Nowotarski Piknik Lotniczy

Zakup umundurowania i specjalistycznego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Palczy

Wendo - warsztaty samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt

Modernizacja podwozia samochodu Star 266 dla jednostki OSP Juszczyn

Turystyczna integracja społeczności subregionu podhalańskiego. Rajd szlakami Podbabiogórza i Gorców. Regionalny piknik integracyjny

"Przekroczyć granice niepełnosprawności. Made in Zakopane" - zakup trzech specjalnych rowerów dla osób niepełnosprawnych

Od Juniora do Seniora - aktywizacja mieszkańców

Dokumentacja, archiwizacja i promocja dziedzictwa kulinarnego Podhala, Spisza i Orawy

Teren Gminy Łapsze Niżne rekreacyjny dla mieszkańców i turystów

Bezpieczeństwo, kultura i sport szansą na rozwój różnych form spędzania wolnego czasu w Dolinie Skawy

Ogród sztuki obok Galerii Sztuki XX wieku w willi Oksza - filii Muzeum Tatrzańskiego

Trasa rowerowa brzegiem Skawy i Skawicy - modernizacja

"Orkiestra Babiogórksa - Dęciaki dla Górali" - działanie kulturalne oraz edukacyjne na terenie powiatu Suskiego

Popularyzacja piłki nożnej wśród lokalnej społeczności

Aktywne i twórcze poznawanie Orawy, Spiszu i Podhala

"…Chodźcie na Turbacz…"- nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna)

Poznajemy Naszą Ojczyznę - z Podhala do Stolicy Polski

Mobilna scena plenerowa

Rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenach wiejskich powiatu nowotarskiego

Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie Subregionu Podhalańskiego

 

MIASTO KRAKÓW

Małopolanin Ci ja - jestem mieszkańcem, obywatelem, patriotą

Budowa centrum gabinetów specjalistycznych lekarskich dla każdego seniora i niepełnosprawnego

ERGOMETRY - TO JEST TO. Mistrzostwa Małopolski w integracyjnym wioślarstwie halowym

Organizacja szkoleń i warsztatów mających na celu oswajanie starości poprzez profilaktykę prozdrowotną oraz poprawę życia i integrację społeczną seniorów

Senior na małopolskim szlaku

Centrum kultury i sportu w Krakowie

Kraków widziany oczami dziecka z zaburzeniami w komunikacji językowej

Zakup aparatury medycznej do telemetrii

Multikreatywne Warsztaty - świat inspiracji dla dzieci i rodziców

Poprawa komfortu pracy ratowników Krakowskiego WOPR poprzez remont świetlicy oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego

Festiwal Dzieci "Koralowa Małopolska"

Rocznicowy koncert integracyjny dla mieszkańców dzielnic podgórskich z okazji połączenia Miasta Krakowa z Podgórzem

Akademia Kobiecego Futbolu

Pociąg(ający) urok literatury, czyli bilet na dziecięcą podróż literackim torem

Centrum psychoonkologii

Krakowski Klub Seniora Kina Paradox

Rewitalizacja parku przy Forcie Kleparz w Krakowie

Młynówka Królewska dla dzieci: rewitalizacja górki saneczkowej + zjeżdżalnia i kolejka linowa

Taneczny wyjazd dla grupy seniorów

Siatkówka w Krakowie - ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z elementami siatkówki

Motocyklowy Rajd Kościuszkowski

Przeprawa pieszo-rowerowa w Tyńcu

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości z korzyściami dla mieszkańców

Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego)

Bezpłatne lekcje przedsiębiorczości i innowacyjności dla młodych

Ogólnodostępne stanowiska komputerowe oraz szkolenia dla osób starszych w Centrach Aktywności Seniorów w Krakowie

Rewitalizacja Alei Słowackiego w Krakowie

Warsztaty rękodzieła artystycznego dla przedszkolaków i uczniów szkól podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Małopolska Jesień Enologiczna

Szkolenia komputerowe dla seniorów rozumianych jako osoby +50 (50 i więcej)

Park Jordana: Rewitalizacja Placów Zabaw

Młynówka Królewska dla dzieci: nowoczesny plac zabaw z okrętem pirackim

Zwiększenie kwalifikacji ratowników i dyspozytorów medycznych

Mali Ratownicy

Festiwal Sztuki Ziemi w Parku Lotników Polskich w Krakowie

ROWER CZY ROUTER? - czyli socjo podłączenie

Park Jordana dla dzieci: nowoczesne trampoliny na placu zabaw

Łąki kwietne dla Krakowa

Masażer od serca

 
Zestawienie wg. danych złożonych przez mieszkańców.