Grzegorz Lipiec w Miechowie

W Miechowie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy Miechowa, przedstawiciele różnych grup społecznych.

Podczas spotkania Grzegorz Lipiec - Członek Zarządu Województwa wprowadził uczestników w zagadanienia dotyczące budżetu na poziomie województwa oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. W spotkaniu udział wzięli również: Dariusz Marczewski - Burmistrz Miechowa oraz Adam Domagała - Radny Województwa Małopolskiego.

Miechów