Komunikat dotyczący sposobu głosowania

W związku z Państwa licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, iż w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego, mieszkańcy Małopolski, mogą oddać głos na jedno zadanie subregionalne i jedno zadanie powiatowe.

Mogą Państwo również zagłosować tylko na jedno wybrane przez siebie zadanie (np. jedno subregionalne lub jedno powiatowe) przy czym z uwagi na fakt, iż głosowanie jest jednorazowe pozbawiają się Państwo możliwości późniejszego oddania głosu na drugie z zadań.

Mieszkańcy Krakowa głosują tylko na jedno zadanie powiatowe.

Przypominamy również, iż zgodnie z  przepisami dot. ochrony danych osobowych w przypadku głosowania poprzez wrzucenie karty do urny wyborczej lub głosowania korespondencyjnego każda karta powinna być umieszczona w odrębnej, zaklejonej kopercie celem zapobieżenia przetwarzania danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione. Tak zabezpieczone koperty mogą być zbiorczo wrzucone do urny wyborczej lub wysłane pocztą.

 Jeżeli zdecydują się Państwo oddać swój głos za pomocą karty papierowej mogą ją Państwo wypełnić drukiem maszynowym lub komputerowym. W takiej formie nie można wypełniać jedynie pól dotyczących podpisów pod oświadczeniami. Podpisy te muszą być złożone własnoręcznie przez osobę głosującą. Przy wypełnianiu karty do głosowania prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt podpisania przez Państwa obydwu oświadczeń.