Leszek Zegzda w Limanowej o BO

W ostatnim w subregionie sądeckim spotkaniu informacyjnym poświęconym realizacji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego uczestniczyli mieszkańcy powiatu limanowskiego. W problematykę zagadnienia wprowadził zebranych Leszek Zegzda z zarządu województwa.

- Pierwszym regionem, w którym pojawia się budżet obywatelski, jest województwo małopolskie – mówił Leszek Zegzda z zarządu województwa. - To jest „eksperyment”, który oferuje bezpośredni dostęp do pieniędzy publicznych. Proponujemy milion złotych na każdy subregion i oczekujemy na zgłaszanie pomysłów. Przedsięwzięcia, które uzyskają najwięcej głosów będą realizowane – zapewnił.

Spotkanie w Limanowej było dziewiątym z dwudziestu dwóch spotkań informacyjnych dotyczących BO Małopolska.
Harmonogram spotkań


Limanowa