Małopolska - to lubię! w Radiu Kraków: budżet obywatelski

To będzie pierwszy w Polsce budżet obywatelski na tak dużą skalę. W 2016 roku na projekty zgłoszone przez mieszkańców Małopolski zostanie przeznaczone 6 mln zł. Regulamin budżetu obywatelskiego jest właśnie konsultowany, ale w obecnym kształcie szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców projektu o zasięgu powiatu powinna wynosić od 50 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast o zasięgu subregionalnym – od 100 tys. zł  do 300 tys. zł. 

Każdy zgłoszony projekt ma przechodzić przez weryfikację departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, które będą oceniać nie tylko jego zgodność z obowiązującymi przepisami ( w tym m.in. kompetencjami i zadaniami województwa), ale także możliwość realizacji i potencjalnych korzyści dla całego regionu.

Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego był tematem Małopolska - to lubię! w Radiu Kraków. Posłuchaj!

Więcej o akcji Małopolska - to lubię!

(Biuro prasowe)