Ostatnie spotkania - Chrzanów i Oświęcim

Chrzanów i Oświęcim – to dwa ostatnie miasta Małopolski, w których odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W rozmowach o budżecie, wziął udział Grzegorz Lipiec - członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Zadania w ramach BO Małopolska można zgłaszać już tylko do 6 maja. Następnie przyjdzie czas na ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych zadań. Pomiędzy 18 czerwca a 6 lipca odbędzie się głosowanie. Realizowane będą te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów.Zwycięskie zadania będą realizowane w ostatnim kwartale 2016 roku, w szczególnych przypadkach ich realizacja może objąć także rok 2017.

Do podziału na zadania w ramach BO Małopolska jest 6 mln zł.

Chrzanów

Oświęcim