Radni województwa przyjęli regulamin budżetu obywatelskiego

Podczas wczorajszej sesji sejmiku radni województwa przyjęli projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Województwo Małopolskie jest pierwszym regionem, który wprowadza ten instrument w tak szerokim zakresie. O tym na co przeznaczone zostanie aż 6 mln zł decydować będą mogli mieszkańcy wszystkich subregionów: tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Małopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego a także Krakowa.

- Ten budżet to propozycja dla mieszkańców województwa, aby samodzielnie zdecydowali, jakie projekty są im najbardziej potrzebne. W toku konsultacji regulaminu stwierdziliśmy też, że swoje propozycje może zgłosić każdy, kto ukończył 16 lat, oczywiście pod warunkiem uzyskania wymaganego poparcia – mówi członek zarządu województwa Grzegorz Lipiec. 

W ramach budżetu obywatelskiego może zostać zgłoszona każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do rozwoju województwa. Zgłaszane zadania muszą być zgodne z prawem, zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 oraz mieścić się w graniach kompetencji Województwa Małopolskiego. Mogą mieć zasięg powiatowy bądź subregionalny. Zadania będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez odpowiednie departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Na zadania powiatowe będzie przeznaczane od 50 do 100 tys. zł, a subregionalne – od 100 do 300 tys. zł.  Roczne koszty utrzymania zakończonego zadania nie będą mogły przekraczać 10 proc. jego wartości.

Możliwość składania wniosków, poparcia zadań oraz głosowania otrzymuje każdy mieszkaniec Małopolski, który w dniu składania, poparcia, głosowania ma ukończone 16 lat. Spośród zgłoszonych zadań Małopolanie w głosowaniu będą mogli wskazać dwa z nich – jedno o zasięgu powiatowym, drugie subregionalne. Zrealizowane zostaną zadania, które otrzymają największą liczbę głosów.

(Biuro prasowe)