XVI sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

W trakcie dzisiejszych obrad sejmiku radni przyjęli projekt regulaminu budżetu obywatelskiego. Instrument ten województwo małopolskie wprowadza w tak dużym zakresie jako pierwszy region w naszym kraju.

Konsultacje nad regulaminem budżetu obywatelskiego przeprowadzone z organizacjami pozarządowymi zakończyły się 9 listopada br. – W ramach budżetu obywatelskiego środki rozdysponowane będą pomiędzy subregionami województwa małopolskiego: tarnowskim, sądeckim, podhalańskim, Małopolską Zachodnią i Krakowskim Obszarem Metropolitalnym oraz Krakowem. Ten budżet to propozycja dla mieszkańców województwa, aby samodzielnie zdecydowali, jakie projekty są im najbardziej potrzebne. W toku konsultacji regulaminu stwierdziliśmy też, że swoje propozycje może zgłosić każdy, kto ukończył 16 lat, oczywiście pod warunkiem uzyskania wymaganego poparcia – tłumaczył członek zarządu województwa Grzegorz Lipiec.