Ponad dwie setki zadań w II edycji BO Małopolska

212 zadań złożyli Małopolanie w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Przeważają inicjatywy kulturalne, turystyczne i sportowe oraz te dotyczące ochrony zdrowia. Nie zabrakło także projektów związanych z walką ze smogiem. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego, którzy są autorami 40 zadań na łączną kwotę ponad 7,5 mln.
 
Za nami pierwszy z etapów kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Jesteśmy już po pierwszych analizach, z których wynika, że mieszkańcy regionu zgłosili 212 zadań na łączną kwotę ponad 33 mln zł. i po raz kolejny pokazali że, chcą mieć realny wpływ na to, na co są wydawane publiczne pieniądze. Teraz złożone wnioski zostaną sprawdzone pod względem formalnym i prawnym, a ostateczną listę projektów na, które będzie można głosować poznamy najpóźniej  14 września – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.
 
 
Łącznie Małopolanie zgłosili 147 zadań małych oraz 65 zadań dużych. Aż 40 z nich (24 małe i 16 dużych) pochodzi z Subregionu Tarnowskiego, niewiele mniej – bo 37 (29 małych i 8 dużych) złożyli Sądeczanie, autorami 35 zadań (31 małych i 4 dużych) są mieszkańcy Małopolski Zachodniej. Równo po 34 wnioski wpłynęły na Podhalu (27 małych i 7 dużych) oraz w Krakowie (12 małych, 22 duże), a tylko 2 mniej pochodzi z Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (24 małe i 8 dużych). Tylko 4 zadania, ze wszystkich zgłoszonych nie przeszły pozytywnie wstępnej weryfikacji.
 
Przeważają inicjatywy kulturalne, turystyczne, sportowe oraz poświęcone ochronie zdrowia i sprawom społecznym. Nieco mniej jest projektów związanych z bezpieczeństwem, infrastrukturą i ekologią, choć warto zauważyć, że nowością w tegorocznej edycji BO Małopolska są zadania nakierowane na walkę ze smogiem.
 
Wśród zgłoszonych zadań odnaleźć można m.in. projekty zakładające: utworzenie nowych szlaków turystycznych – zarówno pieszych jak i rowerowych, renowacje zabytkowych kapliczek i cmentarzy, organizację zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci, zakup defibrylatorów oraz sprzętu medycznego do placówek ochrony zdrowia, a także budową otwartych siłowni i poprawę infrastruktury drogowej. O tym, czy takie inicjatywy będą mogły być zrealizowane okaże się po ocenie merytorycznej, której zostaną poddane.
 
Najpóźniej 14 września poznamy pełną listę zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy  regionu. Natomiast wyniki głosowania i zwycięskie projekty ogłosimy do ostatniego dnia listopada.