Chodźcie na Turbacz – nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach

W ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego mieszkańcy subregionu podhalańskiego wybrali do realizacji projekt turystyczny związany z rozwojem tras rowerowych, pieszych i do narciarstwa biegowego – pn. „… Chodźcie na Turbacz …” – nowe szlaki rowerowo-biegowe w Gorcach. Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego w/w zadanie jako zadanie własne Województwa Małopolskiego dotyczące działań z zakresu rozwoju potencjału turystycznego Województwa poprzez oznakowanie nowych szlaków rowerowo-biegowych w Gorcach zostało powierzone do realizacji Gminie Nowy Targ. W związku z realizacją zadania Województwo Małopolskie podpisało z Gminą Nowy Targ dwa Porozumienia, jedno związane z realizacją działań w 2016 r. i drugie związane z realizacją działań w 2017 r. Łącznie, z budżetu Województwa Małopolskiego została przekazana dotacja celowa w wysokości 262 000 zł (213 000 zł w 2016 r. i 49 000 zł w 2017 r.). 

W ramach działań zaplanowanych na 2016 r. stworzono sieć 10 szlaków rowerowo-biegowych prowadzących z Obidowej, Nowego Targu, Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej na Turbacz o łącznej długości tras około 70 kilometrów. W celu dostosowania tras do wymogów użytkowników przeprowadzono prace mające na celu przywrócenie nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia. Oznakowano szlaki. W sumie zamontowano 290 tabliczek służących do oznakowania przebiegu szlaków oraz 10 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy najważniejszych obiektach na szlakach. Opracowano stronę internetową szlaków http://chodzcienaturbacz.pl/ oraz aplikację mobilną z innowacyjnym systemem pomiaru czasu, powiązaną z w/w stroną internetową. Zakupiono również pomiar czasu, który będzie wykorzystywany podczas zawodów sportowych, organizowanych zarówno latem, jak i zimą. Opracowano oraz wydano szczegółowe mapy turystyczne, pokazujące Gorce z perspektywy Obidowej, Nowego Targu, Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej. W efekcie powstał nowy produkt turystyczny, stanowiący doskonałe uzupełnienie dotychczasowej oferty turystycznej powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Jego realizacja miała wpływ na wzmocnienie atrakcyjności tego obszaru, a tym samym całego regionu Małopolski i przyczyniła się do promocji zmiany modelu życia oraz ochrony walorów przyrodniczych. W 2017 r. zorganizowane zostaną dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne, jedno w okresie zimowym i drugie w okresie letnim, w ramach których zaprezentowane zostaną nowopowstałe szlaki oraz przygotowana oferta sposobu spędzania wolnego czasu na tych szlakach. Pierwsze wydarzenie – Otwarte Rodzinne Mistrzostwa w Narciarstwie Biegowym – odbędzie się w dniu 5 lutego 2017 r. w niedzielę w Stacji Narciarskiej Długa Polana w Nowym Targu.