Nic dwa razy się nie zdarzy

Dzięki realizacji projektu „Nic dwa razy się nie zdarzy”dzieci niepełnosprawne z powiatu olkuskiego wraz z rodzicami mogą skorzystać z cyklu rehabilitacyjnych wyjazdów oraz warsztatów. Na przestrzeni 6 miesięcy został zorganizowany cykl trzydniowych wyjazdów rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi w malownicze rejony Małopolski oraz cykliczne zajęcia z dziećmi.

Zadanie ma na celu rozbudzenie w nich ciekawości świata, pasji, aktywności życiowej, nabywanie nowych umiejętności z zakresu samoobsługi i uspołecznienia, umożliwienie osobom niepełnosprawnym wyrównania jakości życia ze sprawnymi rówieśnikami oraz usprawnianie psychoruchowe poprzez różne formy terapii.

Głównym celem zadania jest również usprawnianie sfery poznawczej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie wykluczeniem i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Dzięki projektowi zwiększenie samodzielności i poczucia przynależności do społeczeństwa.

W ramach realizacji zadania odbyły się warsztaty szkoleniowe dla rodziców. Szkolenia obejmowały tematykę pierwszej pomocy dorosłego, dziecka i niemowlęcia, którą to przybliżył uczestnikom ratownik medyczny oraz tematykę radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, którą omówiła pani psycholog. Rodzice pracowali w grupach, wymieniali się doświadczeniami oraz wspólnie próbowali znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania i rozterki. Spotkania te zintegrowały rodziców i spowodowały, że na ich twarzach pojawił się uśmiech i zadowolenie.  W czasie, gdy rodzice brali udział w szkoleniach, ich pociechy pod czujnym okiem opiekunów bawiły się chustą Klanza, malowały, tańczyły itp. Poza warsztatami na terenie hoteli, zostały zorganizowane zajęcia w wodzie na basenach, wg koncepcji Halliwick.