195 zadań zgłosili Małopolanie w 3. edycji BO Małopolska

Zakończyło się składanie zadań w 3 edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W tym roku mieszkańcy regionu zgłosili 195 inicjatyw obywatelskich. Najwięcej z nich ma charakter społeczny, edukacyjny i kulturalny, nie zabrakło także projektów związanych ze sportem i turystyką. Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Sądecczyzny i miasta Kraków. 120 zdań małych o wartości od 50 do 100 tys. zł i 75 dużych, których koszty wahają się pomiędzy 100 a 400 tys. zł zgłosili mieszkańcy regionu w ramach 3. odsłony Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. O tym, które z nich zostaną zrealizowane zdecydują sami Małopolanie już we wrześniu. Wcześniej jednak inicjatywy zostaną poddane weryfikacji merytorycznej. Ostateczną listę zadań, na które swe głosy będą mogli oddać Małopolanie poznamy najpóźniej pod koniec sierpnia.
 
Prom do Tyńca, instalacja defibrylatorów w miejscach publicznych, zasadzenie łąk kwietnych i 3 tys. drzew zwalczających smog czy wyposażenia szpitali i pracowni w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny – to tylko niektóre z 92 zadań, które udało nam się zrealizować w ramach dotychczasowych edycji BO Małopolski. Także w tym roku mieszkańcy zaskoczyli nas swoją kreatywnością. Wśród najciekawszych zadań wiele jest projektów miękkich skierowanych do dzieci i młodzieży, nie zabrakło również inicjatyw infrastrukturalnych, rowerowych i ekologicznych – mówił Grzegorz Lipiec z zarządu województwa.

W 3. edycji BO Małopolska mieszkańcy regionu zdecydowanie postawili na projekty prospołeczne. Łącznie z całego regionu zgłosili aż 71 zadań z tego zakresu. Niemal połowię mniej – bo 36 projektów dotyczy inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych (30) oraz sportu (26). Oczywiście wśród zgłoszonych zadań odnaleźć można także inicjatywy turystyczne (14) i z innych dziedzin (10). Co ważne, w stosunku do ubiegłego roku ponad dwukrotnie wzrosła liczba projektów związany z ekologią (8).

Najbardziej aktywni byli mieszkańcy Sądecczyzny, którzy złożyli łącznie 37 wniosków (w tym: 21 zadań małych, 16 zadań dużych). Z Krakowa wpłynęło 35 projektów (14 małych i 20 dużych), 31 zadań zgłoszono w ramach Subregionu Tarnowskiego (22 zadań małych, 9 dużych) i Podhalańskiego (30 zadań w tym 20 małych i 10 dużych). Tylko nieznacznie mniej zadań złożyli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego (29 zadań: 18 małych, 11 dużych) oraz Zachodniej Małopolski (28 zadań, w tym 21 małych i 7 dużych).

Zakres tematyczny zgłoszonych projektów jest bardzo szeroki. Wśród zadań odnaleźć możemy m.in. pilotaż programu in vitro dla Małopolan, bezpłatne warsztaty programowania i robotyki dla młodzieży, szkolenia dla seniorów, zajęcia sportowe dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami oraz festiwale muzyczne i inne imprezy kulturalne. Nie zabrakło także zadań infrastrukturalnych takich jak budowa skateparków, ścieżek rowerowych czy chodników oraz tych promujących atrakcje turystyczne w województwie.

Spośród 195 zadań 190 zostanie poddane analizie formalno-prawnej. 5 zadań nie spełniło kryteriów niezbędnych dla możliwości ich dalszego rozpatrywania.

POBIERZ LISTĘ 190 ZADAŃ