BO Małopolska: mieszkańcy wybrali 86 zadań do realizacji

Znamy wyniki 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki ponad 227 tys. oddanych głosów mieszkańcy wyłonili 86 zwycięskich zadań, które będą realizowane przez urząd marszałkowski i jego jednostki w przyszłym roku. Tegoroczna edycja BO Małopolska jest rekordowa pod względem przeznaczonych na nią środków finansowych (12 mln zł), zatwierdzonych do głosowania pomysłów (188), liczby oddanych głosów i wybranej finalnie do realizacji liczby zadań.

- To prawdziwy sukces, bo mieszkańcy oddali 227 141 głosów czyli o 185 proc. więcej niż w 1. edycji i o blisko 61 tys. więcej niż przed rokiem! Najczęściej głosowali mieszkańcy subregionu sądeckiego (59,8 tys. głosów), wyprzedzając subregion tarnowski (ponad 59,3 tys. osób) i Małopolskę Zachodnią (ponad 29,1 tys. głosów) – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Podobnie jak przed rokiem najchętniej głosowali mieszkańcy Krakowa (27 274 głosów), przed powiatami limanowskim (25 786 głosów) i nowosądeckim (bez Nowego Sącza 25 113 głosów).

Małopolanki oddały ponad 127 tys. głosów, a Małopolanie 99,6 tys. w 4. edycji BO Małopolska. Zdecydowanie najaktywniejsi byli mieszkańcy województwa między 36-49 rokiem życia (ok. 29 proc.) oraz w wieku 16-25 (ok. 23 proc.).

Mieszkańcy zdecydowanie postawili na tradycyjny sposób głosowania. Do urn rozstawionych w 26 punktach w całej Małopolsce wrzucono blisko 78 proc. głosów. Przez internet z kolei zagłosowało 22 proc. mieszkańców. Ponadto za pośrednictwem tradycyjnej poczty do urzędu marszałkowskiego dotarło 368 głosów korespondencyjnych.

Na Sądecczyźnie zwyciężył projekt Z Babcynego Kuferka - Nawojowska Szkoła Tradycji (koszt 150 tys. zł), zdobywając 4 969 głosów. W efekcie uda się jeszcze lepiej wypromować kulturę pogranicza lachowsko-góralskiego z terenu gminy Nawojowa. W planach są m.in. uruchomienie szkółki muzykowania ludowego, zakup instrumentów, organizacja wydarzeń kulturalnych itp. W subregionie sądeckim będzie realizowane 14 zadań.

Na Podhalu najlepszy wynik zdobyło zadanie Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II (150 tys. zł) – 3 793 głosy. Projekt przewiduje zorganizowanie wielkiego plenerowego wydarzenia z udziałem mieszkańców subregionu i turystów. Łącznie do realizacji w subregionie podhalańskim wybrano 14 zadań.

Mieszkańcy tarnowskiego najchętniej głosowali na zadanie Dąbrowski Festiwal Słowa (150 tys. zł) – 5 030 głosów. Zadanie w ciekawy sposób promuje czytelnictwo i uatrakcyjni ofertę bibliotek. W planach są m.in. zakupy nowości wydawniczych, organizacje spotkań z autorami czy aktorami, a także koncerty. Łącznie do realizacji w subregionie tarnowskim wybrano 14 zadań.

W krakowskim mieszkańcy zdecydowanie postawili na zadanie Ogólnodostępne AED na remizach w powiecie krakowskim (149,6 tys. zł) – 4 309 głosów. Dzięki temu uda się kupić i zamontować 18 kompletów AED na remizach jednostek OSP z terenu gminy Zabierzów oraz gminy Krzeszowice. Łącznie do realizacji w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym wybrano 14 zadań.

W Małopolsce Zachodniej na 1. miejscu uplasowało się zadanie „Czuję, widzę, słyszę, dotykam" (150 tys. zł) – 3 399 głosów. Projekt jest skierowany przede wszystkim do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, które dzięki środkom z BO Małopolska będą miały szansę na udział w zajęciach terapeutycznych w odpowiednio doposażonych salach.  Łącznie do realizacji w subregionie Małopolska Zachodnia wybrano 15 zadań.

Mieszkańcy Krakowa zdecydowanie postawili na sport. Najlepszy wynik osiągnęło zadanie Nauka gry w siatkówkę oraz udział w rywalizacji sportowej dla mieszkańców Krakowa (150 tys. zł) – 3 298 głosów. Zadanie przybliży mieszkańcom Krakowa grę w piłkę siatkową oraz sprawdzi siatkarskie umiejętności w warunkach rywalizacji sportowej w trakcie bezpłatnych zajęć. Łącznie do realizacji w subregionie m. Kraków wybrano 15 zadań.

Marszałek Witold Kozłowski podziękował za zaangażowanie głosującym i pracownikom UMWM za pomoc przy liczeniu głosów.

- Inicjatywa rozrasta się, w przyszłym roku rozważymy zwiększenie środków finansowych - podsumował marszałek Małopolski.

GJ311019 017

GJ311019 025

GJ311019 027

GJ311019 030

GJ311019 032