Znamy wstępne listy zadań odrzuconych i dopuszczonych do głosowania w 4. edycji BO Małopolska!

W wyniku oceny zadań dokonanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych pozytywną ocenę otrzymały 184 projekty zadań, które proponuje się dopuścić do głosowania. Pozostałe 49 projektów zadań otrzymało ocenę negatywną (45 zadań) lub zostało wycofane przez wnioskodawców (4 zadania) co oznacza, iż proponuje się nie dopuszczać ich do głosowania. Jeśli Twoje zadanie znalazło się na liście zadań odrzuconych, to zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przysługuje Ci odwołanie od tej decyzji. Na złożenie swojego odwołania wraz z uzasadnieniem masz czas do 2 sierpnia 2019 roku włącznie.

BO ogolne nr1xxx1000

 

Pamiętaj, że w tym wypadku decyduje data wpływu do urzędu marszałkowskiego, nie zaś data stempla pocztowego. Odwołania, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Adresatem odwołań jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który powołuje Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do rozpatrzenia i oceny zasadności odwołań.

1) Wstępny wykaz zadań przyjętych

2) Wstępny wykaz zadań odrzuconych

3) Wzór formularza odwołania

 Odwołania należy przesyłać:

- na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;

- lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym urzędu lub jednej z agend w godz. 8:00 - 16:00:

Dziennik Podawczy:

  • ul. Racławicka 56, Kraków
  • ul. Basztowa 22, Kraków 

Agendy UMWM: 

  • ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
  • ul. Śniadeckiego 21, 32-602 Oświęcim
  • al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów