Rekordowa ilość zadań w 4. edycji BO Małopolska!

Mieszkańcy Małopolski zgłosili aż 239 zadań w ramach 4. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. To prawdziwy rekord - do urzędu marszałkowskiego nie wpłynęło nigdy wcześniej aż tak dużo pomysłów! Teraz każde zadanie jest sprawdzane przez pracowników urzędu. Ostateczną listę zadań, na które będzie można głosować, poznamy pod koniec sierpnia. Do rozdysponowania jest aż 12 mln zł z budżetu województwa, czyli o 4 mln zł więcej niż przed rokiem.

Rekord 239 zadan

- Pomysły na rodzinne pikniki, warsztaty edukacyjne dla mieszkańców w różnym wieku, sportowe wydarzenia czy ekologiczne inicjatywy – mieszkańcy Małopolski wprost zasypali urząd marszałkowski swoimi pomysłami w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. A nas bardzo ta aktywność ucieszyła

- mówi Anna Pieczarka z zarządu województwa.

Wśród 239 zadań najwięcej pochodzi z subregionu Sądeckiego – 49. Drugi w kolejności jest subregion miasto Kraków (43), trzeci – subregion Małopolska Zachodnia (40).

Jak przedstawiają się zgłoszone zadania w podziale na powiaty? Najbardziej aktywni byli mieszkańcy miasta Kraków – ze stolicy województwa zgłoszono aż 43 zadania. „Srebro” trafiło do powiatu krakowskiego (24 zadania), a „brąz” – do powiatu limanowskiego (19 zadań).

Wśród zgłoszonych pomysłów do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w zdecydowanej mierze przeważają zadania o charakterze prospołecznym, sportowym, edukacyjnym i kulturalnym. Mieszkańcy zaproponowali również kilkanaście zadań prozdrowotnych, a także turystycznych czy ekologicznych.

O tym jak wielkim zainteresowaniem cieszy się tegoroczny budżet obywatelski świadczy fakt, że łączna suma wszystkich zgłoszonych zadań to ponad 31 mln zł, czyli niemal 3 razy więcej niż zaplanowana kwota!

Zgłosiłem zadanie – co dalej?

Mieszkańcy Małopolski mogli w tym roku zgłaszać zadania od 27 maja do 17 czerwca br. Teraz ich pomysły ocenią pracownicy urzędu marszałkowskiego, którzy sprawdzą czy uda się je wcielić w życie. W sierpniu autorzy pomysłów do BO Małopolska będą mogli zapoznać się z decyzją w sprawie dopuszczenia ich zadania do głosowania. Uwaga: po zmianach w regulaminie BO mieszkańcy po raz pierwszy będą mogli się od tej decyzji odwołać – ich protesty rozpatrzy specjalnie do tego powołana Rada Budżetu Obywatelskiego.

Ostateczną listę zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania, poznamy 30 sierpnia. Mieszkańcy będą mogli na nie głosować od 9 do 30 września. Każdy z nich będzie miał tylko 1 głos.