Ruszyły konsultacje dotyczące zmian w regulaminie BO Małopolska

Do 12 marca br. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać uwagi do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, która dotyczy zmiany zasad, na jakich miałyby być organizowane kolejne edycje Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Swoje uwagi NGO mogą przekazywać do urzędu zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak i tradycyjnej.