Plakat promujący budżet obywatelski

Rekord: Mieszkańcy zgłosili 343 zadania do 5. edycji BO Małopolska

Małopolanie nie zawiedli – do tegorocznej, 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. To najlepszy wynik w historii całego projektu Województwa Małopolskiego.


Mimo panującej pandemii COVID-19, tegoroczny nabór zadań do Budżetu Obywatelskiego WM zakończył się pełnym sukcesem. Mieszkańcy zgłosili rekordową liczbę pomysłów - 343. W tym roku mieli na to czas od 1 września do 15 października.

- Początkowo planowaliśmy nabór zadań wiosną, jednak nasze plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Musieliśmy więc przesunąć to w czasie, ale dzięki temu udało się nam przygotować sporo nowych rozwiązań i ułatwień dla mieszkańców. Dzięki nim Małopolanie mogli nie tylko wypełnić wniosek, zebrać wymagane 30 podpisów osób popierających, ale też złożyć całą wymaganą dokumentację przez internet. Bezpiecznie i bez narażania swojego zdrowia

– podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Jak dodaje marszałek, to rozwiązanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców – przez ePUAP złożono aż 94 wnioski. Przed rokiem było ich zaledwie 12.

To dla nas jasny sygnał, że mieszkańcy Małopolski są otwarci na nowe, internetowe rozwiązania i doceniają możliwości, jakie daje Budżet Obywatelski. Jestem pewny, że wśród zgłoszonych pomysłów, jest wiele świetnych zadań, które pomogą zmienić nasze województwo na lepsze. A może i pomóc w niwelowaniu konsekwencji, jakie przyniesie pandemia COVID-19?

– dodaje marszałek Kozłowski.

Rekord debiutantów

Tegoroczna edycja BO WM zachęciła też sporą grupę mieszkańców, żeby zgłosić swoje zadanie poraz pierwszy w życiu.

- Na 343 zgłoszone zadania aż 206 pochodzi od autorów, którzy nie zgłaszali nigdy swoich pomysłów do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Taka wysoka liczba debiutantów bardzo nas cieszy, bo jednoznacznie świadczy o tym, że marka tego projektu jest z każdym rokiem coraz silniejsza i budzi zaufanie coraz większej grupy Małopolan

– podkreśla Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Na podium Kraków i Podhale

Do dalszego etapu oceny z 343 zgłoszonych do BO WM zadań, przeszło aż 334 – z powodów formalnych odpadło zaledwie 9 pomysłów. Jak przedstawiają się więc liczby tych prawidłowo zgłoszonych zadań z podziałem na poszczególne subregiony Małopolski? Najwięcej zadań, czyli 66, zgłosili mieszkańcy miasta Kraków. Tuż za nimi – z liczbą 65 zadań – plasują się mieszkańcy sub. Podhalańskiego, do którego należą powiaty: myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański. „Brąz” powędrował do sub. Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), z którego zgłoszono 56 zadań. Na czwartym miejscu (52 zadania) znalazł się Krakowski Obszar Metropolitalny (obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki). Z sub. Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) wpłynęło 48 zadań, z kolei mieszkańcy sub. Tarnowskiego (miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) zaproponowali 47 pomysłów.

Sportowy duch nie ginie

W tym roku mieszkańcy Małopolski zdecydowanie postawili na sport – z 334 zadań, jakie przeszły do dalszej oceny, aż 115 dotyczy pomysłów sportowych, wśród nich zajęć dla miłośników piłki nożnej, siatkówki, a nawet… wschodnich sztuk walki. Na drugim miejscu – z liczbą 64 zadań – są pomysły o charakterze prospołecznym. Kulturalnych projektów – w tym m.in. wydarzeń czy koncertów – mieszkańcy zaproponowali 48. Wśród zgłoszonych zadań są też zadania edukacyjne (43), prozdrowotne (30), ekologiczne (11) czy turystyczne (11).

Złożyłem formularz - i co dalej?

Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Wykaz wszystkich 334 zadań, które przeszły do dalszej oceny, można znaleźć tutaj.

Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl wstępną listę zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania oraz listę zadań odrzuconych – wraz z podaniem powodu. Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo autorzy zadania mają możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać w maju 2021 roku.