Po środku obrazka znajduje się chmurka, w której widnieje napis Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego. W chmurce z prawej strony znjaduje się patren z loga Małopolski. Do okoła obrazka są także: biały telefon, biała klawiatura,szary notes z czarnym długopisem, białe słuchawki oraz notes z ołówkiem.

Znamy wstępne listy zadań odrzuconych i dopuszczonych do głosowania w 5. edycji BO Małopolska!

Znamy wstępne listy zadań odrzuconych i dopuszczonych do głosowania w 5. edycji BO Małopolska!

W wyniku oceny zadań dokonanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz podległych mu jednostek organizacyjnych pozytywną ocenę otrzymało 229 projektów zadań, które proponuje się dopuścić do głosowania.

Pozostałe 105 projektów zadań otrzymało ocenę negatywną (95 zadań) lub zostało wycofane przez wnioskodawców (10 zadań) co oznacza, iż proponuje się nie dopuszczać ich do głosowania. Jeśli Twoje zadanie znalazło się na liście zadań odrzuconych, to zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przysługuje Ci odwołanie od tej decyzji. Na złożenie swojego odwołania wraz z uzasadnieniem masz czas do 5 marca 2021 roku włącznie.

Pamiętaj, że w tym wypadku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, nie zaś data stempla pocztowego. Odwołania, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Adresatem odwołań jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który powołuje Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego do rozpatrzenia i oceny zasadności odwołań.

1) Wstępny wykaz zadań przyjętych

2) Wstępny wykaz zadań odrzuconych

3) Wzór formularza odwołania

 

Odwołanie można składać w jeden z niżej wymienianych sposobów:

  • Osobiście:

na dzienniku podawczym zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Racławickiej 56, 30-017 Kraków  za pomocą wystawionej na zewnątrz budynku urny wrzutowej na korespondencję.

  • Korespondencyjnie:

na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

  • Elektronicznie:

na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu (adres: /947ts6aydy/SkrytkaESP).  Dokumenty muszą zostać opatrzone podpisem elektronicznym (tj. podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem w e-dowodzie).