Wyniki konsultacji społecznych Regulaminu BO WM

W dniach 22.02.2022 - 08.03.2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie konsultacji wojewódzkich dotyczących projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku konsultacji nie zostały zgłoszone żadne stanowiska uprawnionych podmiotów.