Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom regionu? Nie czekaj i zgłoś swój projekt w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To łatwiejsze niż myślisz, liczy się przede wszystkim kreatywność i odrobina chęci. Jeśli Twój projekt wygra głosowanie to Urząd Marszałkowski zrealizuje to zadanie lub powierzy jego wykonanie organizacji pozarządowej.

Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. Pracownicy Urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br.

Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 9 do 30 września. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 31 października 2019 r.

Harmonogram 4. edycji Budżetu Obywatelskiego!

  • Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego - 27 maja – 17 czerwca 2019 r.
  • Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań - do 5 lipca 2019 r.
  • Udostępnienie wstępnej listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych  -  do 26 lipca 2019 r.
  • Składanie odwołań przez autorów zadań  - do 2 sierpnia 2019 r.
  • Rozpatrzenie odwołań autorów zadań przez Radę Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - do 20 sierpnia 2019 r.
  • Podjęcie przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały w/s przyjęcia listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) - 30 sierpnia 2019 r.
  • Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania oraz listy zadań odrzuconych - do 30 sierpnia 2019 r.
  •  Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań - od 30 sierpnia 2019 r.
  • Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego - 9 września – 30 września 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego - do 31 października 2019 r.

Karta do głosowania