Budżet obywatelski pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być zrealizowane, ale sami zostać ich autorami. 

Budżet obywatelski Województwa pozwala Małopolanom kształtować ich najbliższe otoczenie, umożliwia określenie potrzeb, daje możliwość wskazania co jest dla nich szczególnie ważne. Dzięki niemu mieszkańcy określają priorytety dla rozwoju powiatów, subregionów oraz całej Małopolski.

Budżet Obywatelski to w sumie 8 mln zł!

NAZWA DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI DZIAŁANIA

Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego

29 maja – 19 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie zestawienia zgłoszonych zadań

do 14 lipca 2017 r.

Weryfikacja zgłoszonych zadań (formalno-prawna wraz z analizą możliwości realizacji) przez właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

do 24 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych (wraz z uzasadnieniem)

do 14 września 2017 r.

Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego

25 września – 
13 października 2017 r.

Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego

do 30 listopada 2017 r.

Ogłoszenie wyników ewaluacji towarzyszącej

do 29 grudnia 2017 r.

DATA

GODZINA

MIASTO

POWIAT

MIEJSCE

ADRES

9 maja

14:30

Proszowice

proszowicki

Urząd Gminy i Miasta Proszowice - sala 8

ul. 3 Maja 72

9 maja

17:00

Miechów

miechowski

Urząd Miasta i Gminy Miechów- sala konferencyjna

ul. Sienkiewicza 25

10 maja

14:00

Bochnia

bocheński

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna

 ul.Kazimierza Wielkiego 31

10 maja

17:00

Brzesko

brzeski

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna

ul.Głowackiego 51

11 maja

14:00

Wieliczka

wielicki

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - Sala Magistrat

ul. Powstania Warszawskiego1

12 maja

14:00

Limanowa

limanowski

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna

ul. Józefa Marka 9

12 maja

17:00

Mszana Dolna

limanowski

Urząd Miasta - sala obrad

ul. Marszałka Piłsudskiego 2

15 maja

14:00

Dąbrowa Tarnowska

dąbrowski

Starostwo Powiatowe - sala konferencyjna

ul.Berka Joselewicza 5

15 maja

17:00

Tarnów

Tarnów

Tarnowski Ratusz - Sala Pospólstwa

Rynek 1

16 maja

15:00

Sucha Beskidzka

suski

Muzeum Miejskie

ul. Zamkowa 1

16 maja

18:00

Wadowice

wadowicki

Wadowicka Biblioteka Publiczna

ul. Legionów 1

17 maja

14:00

Zakopane

tatrzański

Urząd Miasta Zakopane - sala obrad

ul. Kościuszki 13

17 maja

17:00

Nowy Targ

nowotarski

Urząd Miasta Nowy Targ - sala obrad

ul. Krzywa 1

18 maja

14:00

Myślenice

myślenicki

Urząd Miasta i Gminy Myślenice - sala obrad

ul. Rynek 8/9

18 maja

17:00

Kraków

Kraków

Urząd Marszałkowski - sala obrad Sejmiku VII piętro

ul. Racławicka 56

19 maja

14:00

Krynica

nowosądecki

MPGK Spółka z o.o.

 ul. Kraszewskiego 37

19 maja

17:00

Nowy Sącz

Nowy Sącz

MCDN ODN Nowy Sącz

ul. Jagiellońska 61

22 maja

14:00

Gorlice

gorlicki

Dom Polsko - Słowacki im. Dušana Jurkoviča

ul. Rynek 1

22 maja

17:00

Ciężkowice

tarnowski

Ratusz w Ciężkowicach

ul. Rynek 1

23 maja

14:00

Chrzanów

chrzanowski

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. F. Focha 3

23 maja

17:00

Oświęcim

oświęcimski

Miejska Bibilioteka Publiczna

ul. Nojego 2B

24 maja

14:00

Krzeszowice

krakowski

Urząd Miejski Krzeszowice - Sala Herbowa

ul. Grunwaldzka 4

24 maja

17:00

Skawina

krakowski

Pałacyk "Sokół" - Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

ul. Mickiewicza 7

25 maja

14:00

Wolbrom

olkuski

Urząd Miasta i Gminy

ul. Krakowska 1

25 maja

17:00

Olkusz

olkuski

Centrum Kultury

ul. Szpitalna 32

Z 6 do 8 mln zł zarząd województwa małopolskiego zwiększył kwotę, którą przeznaczy na zadania zgłoszone przez mieszkańców regionu w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku. Do każdego z subregionów trafi więc 1 330 000 zł zamiast - jak podczas pierwszej edycji - 1 mln zł. Zmienił się także podział na subregiony. Powiat bocheński przyporządkowany został w tym roku do subregionu tarnowskiego, a myślenicki i wadowicki do subregionu podhalańskiego. Te zmiany mają zapewnić, że w każdym z subregionów znajdzie się zbliżona liczba osób uprawnionych do zgłaszania zadań i oddawanie na nie głosu. 

Zasadniczą zmianą w stosunku do ubiegłego roku jest też ujednolicenie zasad zgłaszania zadań i głosowania na nie. Każdy z mieszkańców Małopolski, który ukończył 16 lat będzie mógł w ramach swojego miejsca zamieszkania zgłosić tzw. zadania małe i zadania duże. Za zadanie małe zostaną uznane wszystkie inicjatywy, które dotyczyć będą projektów z danego powiatu lub miasta Kraków, a ich wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Zadanie duże to takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie a jego wartość nie może być niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys.

Zmienił się także sposób głosowania. W II edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski  mieszkańcy regionu będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszony w ramach powiatu i subregionu, w którym mieszkają (w I edycji można było oddać w sumie dwa głosy: jeden na zadanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne). Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu. Natomiast, w przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji zadania już po przeprowadzeniu głosowania, autor projektu zostanie w ten proces zaangażowany.

Nazwa subregionu

Powiaty tworzące subregion

Subregion Tarnowski

miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski

Subregion Sądecki

miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki

Subregion Podhalański

powiaty: myślenicki, nowotarski, suski, tatrzański, wadowicki

Subregion Małopolska Zachodnia

powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski

Subregion Krakowski Obszar Metropolitalny

powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki

Subregion Miasto Kraków

Miasto Kraków

Dokumenty

Regulamin - edycja 2017

Formularz zgłaszania zadań (docrtfpdf)

Lista poparcia (doc, rft, pdf)

Spotkania informacyjne

Harmonogram BO WM