Już dziś złóż swoje zadanie - 8 mln zł czeka!

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego wystartowała pełną parą. Jeśli masz ciekawy pomysł na to jak wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom nie czekaj i już dziś zgłoś swój projekt. Masz na to czas do 19 czerwca! Po cyklu spotkań informacyjnych wreszcie przyszedł czas na jeden z najważniejszych etapów w harmonogramie II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – składnie zadań przez mieszkańców regionu.

Na realizację pomysłów Małopolan przeznaczyliśmy w tym roku 8 mln zł, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców regionu, którzy chcą zmienić okolicę, w której mieszkają, by nie czekali do ostatniego dnia i już dziś zgłosili swoje zadanie do II edycji BO – mówi Grzegorz Lipiec z zarządu województwa małopolskiego.

Od 29 maja do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia w ramach swojego miejsca zamieszkania może zgłosić dwa typy zadań – małe lub duże. Zadanie małe to takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł. Do dużych natomiast zaliczyć można te zaplanowane dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a ich wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys. Aby zgłosić zadanie małe wystarczy zebrać 30 podpisów poparcia, zadanie duże wymaga zaś aprobaty i podpisu 60-ciu osób.

W tym roku ogromnym ułatwieniem dla autorów projektów jest formularz zgłoszenia zadania dostępny on-line. Warto z niego skorzystać, by uniknąć błędów i zdecydowanie zwiększyć szansę zadania na przejście etapu formalno-prawnego. Formularz sprawdza m.in. czy wszystkie pola zostały prawidłowo wypełnione, zlicza kosztorys projektu, sprawdza, czy kwoty nie zostały przekroczone, a harmonogram zadania nie wychodzi poza ustalone daty. Taka forma złożenia projektu pozwoli na jego szybszą weryfikację i przyspieszy etap sprawdzania wniosku. Zadanie zgłoszone elektronicznie należy wydrukować, podpisać i w formie papierowej wraz z listą poparcia zanieść lub przesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego lub jednej z agend placówki.

Najpóźniej 14 września zostanie ogłoszona pełna lista zweryfikowanych zadań, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy  regionu. Wyniki głosowania i zwycięskie projekty poznamy natomiast ostatniego dnia listopada. 

Warto pamiętać, że do 8 czerwca w największych miastach regionu odbywają się warsztaty z pisania zadań BO podczas, których Małopolanie jeszcze przed zgłoszeniem zadania mogą skonsultować swój projekt z pracownikami merytorycznymi UMWM, którzy w przyszłości będą je weryfikować.