Załączona do artykułu grafika ma charakter informacyjny. Na dole obrazka umieszczono hasło: "Znamy listę zadań dopuszczonych do głosowania!". Po prawej stronie znajduje się postać Tomka. Jest to element identyfikacji wizualnej Budżetu Obywatelskiego WM.

Ponad 230 projektów czeka na głosy Małopolan!

Do głosowania w ramach 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego dopuszczono rekordową liczbę zadań. O tym, które z nich zostaną zrealizowane, zdecydują Mieszkańcy Małopolski. Głosowanie zacznie się 14 maja i potrwa do 14 czerwca 2021 roku. Do rozdysponowania jest 12 milionów złotych!

Z roku na rok do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpływa coraz więcej propozycji zadań do realizacji autorstwa Małopolan. W trakcie naboru wniosków do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zgłoszono rekordową liczbę 343 projektów. Po formalnej i merytorycznej weryfikacji, aż 234 zadania zostały dopuszczone do głosowania.

Rosnące zainteresowanie Budżetem Obywatelskim Województwa Małopolskiego świadczy o tym, że Małopolanie są coraz bardziej aktywni społecznie i coraz chętniej włączają się w działalność obywatelską. Wysoka świadomość społeczna potrzeb i fakt, że z tych zadań realnie korzystają mieszkańcy, pomaga nam, samorządowcom w realizowaniu zadań publicznych „szytych na miarę”. A trzeba przyznać, że naszym mieszkańcom nie brak pomysłowości i kreatywności – mówi Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

W obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego w puli zadań dopuszczonych do głosowania zdecydowanie przodują inicjatywy sportowe, bo jest ich aż 104. Blisko 50 zadań związanych jest z kulturą, zaś 35 projektów ma charakter społeczno-zdrowotny. Nie zabrakło także licznych projektów edukacyjnych (15 zadań) oraz inwestycyjnych (14 projektów). Małopolanie będą mogli również zagłosować na propozycje z zakresu turystyki (8 zadań), czy ekologii (6 inicjatyw), a także na 2 zadania wspierające rozwój obszarów wiejskich.

Najwięcej zadań będą mieć do wyboru mieszkańcy Subregionu Miasto Kraków - 46 zadań. Po 41 propozycji do wyboru będą mieć Mieszkańcy Subregionu Podhalańskiego oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego. W Subregionie Sądeckim będzie można wybierać spośród 40 zadań, w Subregionie Małopolski Zachodniej wśród 36 zgłoszonych inicjatyw, zaś w Subregionie Tarnowskim na liście pojawi się 30 opcji do wyboru.

Warto także wspomnieć, że w marcu autorzy odrzuconych zadań mogli odwoływać się od wstępnej weryfikacji ich pomysłów. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpłynęło 26 odwołań. Nadesłane pisma były rozpatrywane przez specjalnie powołaną w tym celu Radę Budżetu Obywatelskiego, która uznając argumentację autorów za zasadną postanowiła dopuścić 5 kolejnych zadań do głosowania.

14 maja rusza głosowanie w ramach 5.edycji BO Małopolska. Jak oddać swój głos?

Już 14 maja oficjalnie ruszy głosowanie w ramach 5. Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego i potrwa do 14 czerwca 2021 roku. Każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat będzie mógł oddać głos na wybrane przez siebie zadanie.
W tym roku będą trzy możliwości oddania głosu. W obecnej sytuacji w naszym kraju najprostszą, najszybszą i najbezpieczniejszą będzie opcja zagłosowania przez Internet – 14 maja na stronie www.bo.malopolska.pl zostanie uruchomiony specjalnie przygotowany panel do głosowania. Mieszkańcy Małopolski będą mieli również możliwość uzupełnienia karty do głosowania i wrzucenia jej do jednej z urn postawionych w 19 punktach do głosowania. Głosy będzie można oddać także korespondencyjnie, przesyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Marszałkowskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze przed 14 maja lub po 14 czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny!

Razem zdecydujmy, na co przeznaczymy aż 12 milionów złotych z Budżetu Województwa Małopolskiego. Serdecznie zachęcam do głosowania! – podsumowuje Iwona Gibas, koordynująca prace nad Budżetem Obywatelskim.

Wyniki głosowania poznamy do 22 października 2021 roku.